Far Away İstanbul 2013-2014

        This photography series which predominantly consists of spaces and objects addresses a certain part of the formation process regarding new residential areas and new housings. Throughout the project, new living quarters of Istanbul and the housings in these areas are conveyed via association with spaces, objects, and subjects. In a sense, this photography series created tries to reveal a topographic appearance of those areas that lack urban aesthetics and are semi-functional. De-identification of modern cities across the country, the concretion of living quarters, compressing social lives of individuals into the constructed spaces result in failed experienced in living areas.

      In this photography series, the issues that inherit complex sociological and psychological dimensions are tried to be articulated through the use of space and objects. While the issue was studied through the relationship between space, object, and portray, a state of communication was attempted to be established.

        Agırlıklı olarak mekân ve nesnelerden olusan bu fotograf serisi, İstanbul’un yeni yerlesim yerleri ve yeni yapılasmaların olusum sürecinin bir kısmını konu alır. Proje boyunca, İstanbul’un yeni yasam alanları ve bu alanlardaki yapılasmalar, mekânlar, nesneler ve kisiler üzerinden iliskilendirilerek aktarılır. Ortaya çıkan fotograf serisi bir bakıma, yarı isler sekilde olusan ve bir kent estetiginden yoksun bu yerlerin topografik bir görünümünü ortaya koymaya çalısmaktadır. Ülke genelinde olusan kentlerin kimliksizlestirilmesi, yasam alanlarının betonlasması, sosyal hayatın olusturulmus bir mekanın içerisine sıkıstırılması, yasam alanlarında aksak bir yasantı durumunu ortaya çıkarmaktadır.

    Bu  fotograf  serisinde  sosyolojik  ve  psikolojik  boyutları  olan  bu  konular, mekânlar ve nesneler aracılıgı ile dile getirilmeye çalısılmıs, mesele; mekân, nesne ve portre iliskisi üzerinden irdelenmeye, bir iletisim hali kurulmaya çalısılmıstır.